• صفحه اول / سخنرانی مریم رجوی در سومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۴
تیر-۱۳ ۱۴۰۳

سخنرانی مریم رجوی در سومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۴

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]