• صفحه اول / پیام‌ها / مریم رجوی:‌ اندیشه تابان فرانسواز اریتیه و نبرد او علیه الگوی سلطه‌جویی هم‌چنان فروزان خواهد ماند
آبان-۲۵ ۱۳۹۶

مریم رجوی:‌ اندیشه تابان فرانسواز اریتیه و نبرد او علیه الگوی سلطه‌جویی هم‌چنان فروزان خواهد ماند

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی:‌ اندیشه تابان فرانسواز اریتیه و نبرد او علیه الگوی سلطه‌جویی هم‌چنان فروزان خواهد ماند

فقدان او هم‌چنین مقاومت مردم ایران به‌ویژه زنان پیشتاز مجاهد خلق را از دوست و حامی والاقدری محروم ساخت که آن‌ها را ترغیب می‌کرد به‌راهی که طی کرده‌اند افتخار کنند و آن را با قدرت به‌رخ شکنجه‌گران‌شان بکشند. و به‌همه یادآوری می‌کرد که این مشروع است كه زنان از موقعیت برابر با مردان برخوردار باشند. اما نمی‌توان به این امر بدون جنگیدن و بدون مایه‌گذاری دست یافت.
از یاد نمی‌بریم که وقتی در فرانسه مماشات‌‌گران در معامله با استبداد مذهبی حاکم بر ایران به‌دفاتر شورای ملی مقاومت حمله‌ور شده و یک بی‌عدالتی آشکار نسبت به‌مقاومت ایران روا داشتند، خانم اریتیه با عضویت در كمیته «حقیقت و عدالت برای شورای ملی مقاومت ایران»‌ به‌دفاع از مقاومت ایران برخاست.
و از یاد نمی‌بریم اعتراض و برانگیختگی او را علیه زد و بندهای دولت‌های وقت اروپا برای حفظ نام مجاهدین در لیست گروه‌هایی تروریستی؛‌ آن‌جا که «از همه فرانسویان» می‌خواست: «نپذیرند به‌نام آن‌ها چنین معامله‌یی صورت گیرد» و می‌پرسید: حق و قانون كجاست؟ عدالت و اخلاق كجاست؟
فرانسواز ارییته دیگر در میان ما نیست اما شعله‌های اندیشه ژرف او فروزان خواهد ماند و از یاد نمی‌بریم که گفت: برای انسان هیچگاه آزادی واقعی بدون برابری کامل بین دو جنس وجود نخواهد داشت و گفت:‌ سختی راه نباید باعث انفعال ما بشود. … بلکه باید همگی، از مرد و زن، تلاش‌هایمان را متمركز كنیم تا روزی این الگوی سلطه‌جویی مردانه را كه از ابتدا روی نابرابری پایه‌ریزی‌شده در تمام جهان از بین ببریم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]