دی-۱۹ ۱۳۹۵

مریم رجوی: با مرگ رفسنجانی یكی از دو پایه رژیم آخوندی فرو ریخت

Catégories // اطلاعیه‌ها

مریم رجوی: با مرگ رفسنجانی یكی از دو پایه رژیم آخوندی فرو ریخت

رفسنجانی در ۳۸ سال گذشته چه در زمان خمینی و چه بعد از آن، یكی از بالاترین نقش‌ها را در سركوب و صدور تروریسم و تلاش برای دستیابی به بمب اتمی داشت.
رفسنجانی همواره نفر شماره ۲ رژیم و وزنه تعادل آن بوده و همواره در حفظ آن نقش تعیین‌كننده داشته‌ است. رژیم آخوندی اكنون تعادل درونی و بیرونی خود را از دست می‌دهد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]