خرداد-۲۷ ۱۳۹۵

مجاهدين اور با مقاومت سوريه همبسته هستند

Catégories // در رسانه‌ها

مجاهدين اور با مقاومت سوريه همبسته هستند

از نظر مخالفان ایرانی راه حل بحران خاورمیانه، به طور خاص از سرنگونی رژیم تهران می‌گذرد.
مقاومت ایران و سوریه دست در دست در اورسوراواز
شورای ملی مقاومت ایران، روز شنبه ۱۱ژوئن هیئتی مهم از نمایندگان اپوزیسیون سوریه را می‌پذیرد. هیثم المالح رئیس كمیسیون حقوقی ائتلاف سوریه و میشل كیلو عضو دفتر سیاسی ائتلاف و ژنرال بطیش از فرماندهان ارتش آزاد سوریه، برای تبادل نظر در مورد خاورمیانه در والدواز حضور داشتند. هردو جنبش، نقاط مشتركی در مبارزه علیه بشار اسد و همچنین علیه رژیم ایران كه فعالانه دمشق را حمایت می‌كند، داشتند.
مریم رجوی رئیس جمهور شورای ملی مقاومت ایران این ارزیابی را دارد كه راه حل بحران خاورمیانه اخراج رژیم ملایان از همه كشورهاست. از نظر این مخالف ایرانی مادامی كه پاسداران در سوریه هستند این كشور روی صلح و آرامش را نخواهد دید تا زمانی كه این رژیم از مذاكرات بین‌المللی در مورد سوریه بیرون رانده نشود این مذاكرات به جایی راه نخواهد برد. و تا زمانی كه این رژیم از سوریه و عراق اخراج نشود، مبارزه علیه داعش به سرانجام نخواهد رسید.
مخالفان ایرانی اور سور اواز ارزیابی می‌كنند كه در واقع دینامیسم اصلی نگهداری اسد رژیم ایران است. این نقطه نظر مشترك مخالفان اصلی سوری حاضر در والدواز بود.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]