تیر-۱۹ ۱۳۹۵

مصاحبه مریم رجوی با تلویزیون فاکس

Catégories // در رسانه‌ها

مصاحبه مریم رجوی با تلویزیون فاکس

مریم رجوی : رژيم آسيب پذيرتر ازهرزمان ديگريست, مردم ايران قادرند به اين رژيم خاتمه دهند.
اريك شاون: او رهبر بزرگترين گروه اپوزيسيون ايران است و می گويد ايران بخاطر  حمايت دولتی از تروريسم و افراطی گری اسلامی مورد حسابرسی قرار نگرفته است.
ظرف دوسال از زمانی كه با مريم رجوی رهبر شورای ملی مقاومت ايران در پاريس ديدار داشتيم, جهان به ميزان زيادی از رژيم ايران بواسطه توافق اتمی جنجالی با آن استقبال كرده است, اين توافق راه ميليارد ها دلار را برای جمهوری اسلامی ايران هموار ساخته است, رجوی هشدار می‌دهد اين پول به رژيم سود رسانده و مردم عادی از آن محروم شده اند.
 مریم رجوی: مردم ايران از ابتدا با صرف ميلياردها دلار بر روی برنامه اتمی آن مخالف بودند آنها بسيار خشمگين اند زيرا باوجود تمامی وعده های داده شده هيچ  تغييری در زندگی روزمره آنها ايجاد نشده است.
  اريك شاون: تهران اكنون اعلام كرده كه يك و هفت دهم ميليارد دلار پول هايی كه از آمريكا به خزانه آن منتقل شده است در ارتش آن صرف خواهد شد, از جمله برای تداوم برنامه موشك های باليستيكی آن كه می تواند تحريم های شورای امنيت سازمان ملل را نقض كند, خانم رجوی بلای جهاديست های افراطی در اينجا و درخارج را در سياست های ضدآمريكايی كه از فلسفه افراطی گری اسلامی سرمشق می گيرد می بيند.  
مریم رجوی: هيچ چيزی ناراحت كننده تر از ديدن اين جنایات كه تحت نام اسلام انجام می شود, نيست.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]