مرداد-۱۱ ۱۳۹۵

پرزيدنت، رئيس جمهور شورای ملی مقاومت ايران در خارج را بحضور می‌پذيرد

Catégories // در رسانه‌ها

پرزيدنت، رئيس جمهور شورای ملی مقاومت ايران در خارج را بحضور می‌پذيرد

عاليجناب رجوی را از تحولات اوضاع در منطقه خاورميانه و مشخصا آنچه كه مربوط به آرمان فلسطين است و نيز ابتكار فرانسه، مطلع ساخت.
عاليجناب به توضيحاتی از رجوی حول كنفرانس سالانه اپوزيسيون ايران كه اخيرا در پاريس پايتخت فرانسه برگزار گرديد، گوش داد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]