• صفحه اول / ديدار مريم رجوی با آقای احمد جربا رئيس ائتلاف ملی سوريه ـ ۲خرداد۹۳ -۲۳ می ۲۰۱۴
خرداد-۰۳ ۱۳۹۳

ديدار مريم رجوی با آقای احمد جربا رئيس ائتلاف ملی سوريه ـ ۲خرداد۹۳ -۲۳ می ۲۰۱۴

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]