• صفحه اول / پیام به جلسه نمایندگان در کنگره آمریکا- ۲۱ آذر ۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]