• صفحه اول / سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس مشعل‌داران تغییر در پارلمان اروپا- ۲۳فروردین ۱۴۰۳
فروردین-۲۳ ۱۴۰۳

سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس مشعل‌داران تغییر در پارلمان اروپا- ۲۳فروردین ۱۴۰۳

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]