• صفحه اول / کنفرانس در شهرداری منطقه ۵پاریس – همبستگی با مقاومت ایران – ۱۱‌اردیبهشت ۱۴۰۳
اردیبهشت-۱۱ ۱۴۰۳

کنفرانس در شهرداری منطقه ۵پاریس – همبستگی با مقاومت ایران – ۱۱‌اردیبهشت ۱۴۰۳

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]