• صفحه اول / سخنرانی در کنفرانس در پارلمان ایتالیا – ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۳

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]