• صفحه اول / ایران: مقاومت علیه استبداد -یک قضاییه ظالم – نبرد با تروریسم دولتی- ۱۲اسفند ۱۴۰۲
اسفند-۱۴ ۱۴۰۲

ایران: مقاومت علیه استبداد -یک قضاییه ظالم – نبرد با تروریسم دولتی- ۱۲اسفند ۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]