• صفحه اول / کنفرانس در پاریس به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام- ۲۰مهر ۱۴۰۲
مهر-۲۱ ۱۴۰۲

کنفرانس در پاریس به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام- ۲۰مهر ۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]