• صفحه اول / سخنرانی مریم رجوی در دومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۴ -۱۰تیر
تیر-۱۱ ۱۴۰۳

سخنرانی مریم رجوی در دومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۴ -۱۰تیر

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]