• صفحه اول / سخنرانی مریم رجوی در اجلاس جهانی ایران آزاد به‌سوی یک ایران آزاد-۹تیر ۱۴۰۳
تیر-۱۰ ۱۴۰۳

سخنرانی مریم رجوی در اجلاس جهانی ایران آزاد به‌سوی یک ایران آزاد-۹تیر ۱۴۰۳

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]