• صفحه اول / در آستانه نمایش انتخابات-اجلاس میان دوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران – ۹اسفند ۱۴۰۲
اسفند-۰۹ ۱۴۰۲

در آستانه نمایش انتخابات-اجلاس میان دوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران – ۹اسفند ۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]