• صفحه اول / سخنرانی در سالن ویکتور هوگو – مجلس فرانسه – ۱۲بهمن ۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]