• صفحه اول / گرامیداشت شهیدان ۱۹بهمن۶۰ در موزه مقاومت با حضور مریم رجوی – ۱۸بهمن ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]