• صفحه اول / مریم رجوی در گرامی‌داشت شهیدان قتل عام اشرف در ۱۰شهریور ۱۳۹۲
شهریور-۱۱ ۱۳۹۶

مریم رجوی در گرامی‌داشت شهیدان قتل عام اشرف در ۱۰شهریور ۱۳۹۲

مريم رجوي لمناسبة ذكرى مجزرة أشرف في الأول من سبتمبر 2013

Maryam Rajavi on the anniversary of the massacre 1st Sept 2013 in Ashraf -30 Aug 2017

Maryam Radjavi pour l’anniversaire du massacre à Achraf
du 1er septembre 2013

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]