شهریور-۲۲ ۱۳۹۵

اور: مجاهدین عزیمت اعضایشان از عراق را جشن می‌گیرند

Catégories // در رسانه‌ها

اور: مجاهدین عزیمت اعضایشان از عراق را جشن می‌گیرند

این یک آسودگی خاطر برای جامعه ایرانیان مستقر در والداز است. آخرین مجاهدین پناهنده در کمپ لیبرتی در عراق به آلبانی منتقل شدند. این کمپ هدف تعدادی حمله هدایت شده از سوی رژیم ایران بودکه باعث مرگ ۱۷۷ تن از اعضای اپوزیسیون ایران شده بود. در اور سورواز جایی که مجاهدین از ۳۰ سال پیش پناهنده بودند، جامعه ایرانیان این حادثه را روز شنبه جشن گرفتند. بسیاری نزدیکان و اعضای خانواده‌های از پناهندگان لیبرتی.
یک برگ جدید برای جنبش اپوزیسیون رژیم ایران ورق خورد. پس از بیرون آوردن نامشان از لیست سازمان‌های تروریستی، تخلیه کمپ لیبرتی یک مرحله مهم برای مجاهدین را تشکیل می‌دهد. از نظر رییس جمهور جنبش مریم رجوی، جابجایی این فعالین از عراق به اروپا، که از مدت‌ها پیش در انتظارش بودند بیانگر «یک پیشروی مقاومتی است که اکنون می‌تواند از این پس روی برقراری آزادی و دموکراسی در ایران متمرکز شود».
در میان تعدادی از منتخبین حاضر در روز شنبه در اور، ژان پیرمولر شهردار مانی آن وکسن و رییس مشترک کمیته شهرداران علیه بنیادگرایی و برای حقوق بشر گفت که جابجایی اعضای مجاهدین «یک لحظه تاریخی یک لحظه پیروزی است. این دیوار وحشی و غیر قابل تحمل ملایان سرانجام خواهد ریخت، این دیوار ترک برداشته چون این یک شکست تلخ برای ملایان است». هم‌چنین ژان پیر بکه شهردار پیشین شهر اور، برونو ماسه شهردار ویلیه آدام و هم‌چنین شخصیت‌هایی مثل اینگرید بتانکورت و اسقف ژاک گایو حضور داشتند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]