فروردین-۱۶ ۱۳۹۶

تحريم انتخابات قلابی در حاكميت نامشروع آخوندی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تحريم انتخابات قلابی در حاكميت نامشروع آخوندی

رأی حقیقی مردم ایران این است: سرنگونی تمامیت نظام ولایت فقیه همین و بس.
بنابراین، به‌دولت‌های غرب خاطرنشان می‌کنم که به دام فریب‌ها و نمایش‌های انتخاباتی این رژیم نیفتید و مردم ایران را قربانی نکنید. سیاست نادیده گرفتن حقوق بشر و آزادی و مقاومت مردم ایران دیگر قابل ادامه دادن نیست.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]