دی-۲۹ ۱۳۹۴

درخشش همیاری ملی؛ پیام مریم رجوی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

درخشش همیاری ملی؛ پیام مریم رجوی

زنان و مردانی که این‌چنین مشتاقانه به یاری برخاستند، فراتر از کمک‌های مادی، پیام وفا و ازخودگذشتگی را ترویج کردند و برای جامعه ستمزده امید و اعتماد را به ارمغان بردند.
در کوران افول و بیچارگی ولایت فقیه، این همبستگی، آمادگی و توانایی ملتی را نشان داد که عزم پیروزی دارد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]