• صفحه اول / فراخوان مریم رجوی به جنبش دادخواهی قتل عام شدگان سال ۳۰-۶۷ مرداد۱۳۹۵
شهریور-۰۳ ۱۳۹۵

فراخوان مریم رجوی به جنبش دادخواهی قتل عام شدگان سال ۳۰-۶۷ مرداد۱۳۹۵

دعوة مريم رجوي إلى حراك للمقاضاة بشأن مجزرة عام 1988-20 أغسطس2016

Maryam Rajavi calls for formation of a movement to obtain justice for victims of 1988 massacre- 20 August2016

Maryam Radjavi appelle à la formation d’un mouvement demandant justice pour les victimes du massacre de 1988 en Iran -20 Août 2016

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]