مرداد-۱۱ ۱۳۹۵

رئيس ابو مازن با ”مريم رجوی“ رئيس جمهور مقاومت ايران ملاقات نمود

Catégories // در رسانه‌ها

رئيس ابو مازن با ”مريم رجوی“ رئيس جمهور مقاومت ايران ملاقات نمود

به گزارش خبرگزاری رسمی, رئيس تحولات منطقه خاورميانه و بطور مشخص قضيه فلسطين و هم‌چنين ابتكار عمل فرانسه را به اطلاع رجوی رساند.
رجوی نيز توضيحاتی از كنفرانس سالانه مقاومت ايران كه اخيراً در پاريس پايتخت فرانسه برگزار شد را به اطلاع رئيس رساند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]