اسفند-۱۶ ۱۳۹۰

مراسم بزرگداشت لرد رابین کوربت در اورسورواز

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

مراسم بزرگداشت لرد رابین کوربت در اورسورواز

دوستان‌ عزیز!
ابتدا به تمام اعضا و حامیان‌ مقاومت و هموطنانی که در داخل و خارج‌ ایران از فقدان‌ لرد رابین کوربت متأثر و اندوهگین شدند تسلیت می‌گویم.
از دست دادن‌ چنین دوست بزرگی حقیقتاً سخت است؛ آنهم در شرائطی که در یک دوره حساس و خطیر هستیم؛ آن‌هم در شرائطی که مجاهدان‌ آزادی در اشرف، بیش از همیشه به رابین کوربت و حضور او احتیاج داشتند.
روشن است که این غم‌ها و سوگ‌ها ناشی از پیوند عمیق میان‌ انسان‌هایی است که بیش از هرچیز، تعهدات‌شان برای آزادی، آنها را به هم نزدیک کرده است؛ یعنی یک آرمان‌ پرشور و مبارزه و از خودگذشتگی برای آن.

همه می‌دانید که آقای کوربت چه خدمات گران‌قدری به مجاهدین و مقاومت ایران کرد. او مبتکر شکایت ۳۵پارلمانتر بریتانیایی علیه دولت این کشور در باره گنجانیدن‌ نام مجاهدین در لیست گروه‌هایی ممنوعه بود.
نمی‌دانم آیا در تاریخ انگلستان و تمام اروپا نظیر دارد که دهها پارلمانتر بر سر یک موضوع خارجی، وارد یک نبرد قضایی با دولت خودشان بشوند؟
فصل درخشان‌ دیگری از زندگی سیاسی رابین کوربت، ایستادگی خلل‌ناپذیر او در برابر مانور اصلاح‌طلبی در درون رژیم ایران بود. آخوند خاتمی برای حفظ رژیم ولایت فقیه، خود را میانه‌رو جا زده بود و مماشات گران به‌خاطر منافع تجاری و سیاسی خود به این مانور دامن می‌زدند. بسیاری اسیر این توهم شدند یا عمد داشتند واقعیت را ندیده بگیرند. اما آقای کوربت همه این شیادی‌ها را قاطعانه رد کرد.
رابین کوربت همچنین بنیانگذار کمیته پارلمانی ایران آزاد در بریتانیا بود؛ کمیته‌یی متشکل از نمایندگان‌ احزاب مختلف از هر دو مجلس این کشور. ابتکار رابین کوربت امروز به یک نهاد قدرتمند و تأثیرگذار تبدیل‌شده است. من به‌خصوص می‌خواهم بر این جنبه تأکید کنم که این ابتکاری بود ورای رقابت‌های حزبی، ورای سیاست حاکم و ورای منافع تجاری و تنها بر آزادی مردم ایران و دفاع از مجاهدان‌ اشرف متمرکزبوده است.
اهمیت این ابتکار وقتی روشن می‌شود که آنرا در متن شرائط سیاسی حاکم ببینیم. در حقیقت این یک نبرد بغرنج و پرفشار و در افتادن با صاحبان‌ بزرگترین منافع سیاسی و ژئوپلیتیکی است.
وانگهی رابین کوربت و سایر دوستان‌ این مقاومت، به دفاع از مقاومتی برخاستند که فقط هدف سرکوب و اعدام و شکنجه نیست، بلکه همچنین قربانی کارزار تهمت‌ پراکنی فاشیسم مذهبی است.

می‌بینید که امروز شیطان‌سازی مقاومت و اقتباس از خمینی دجال در انداختن تقصیر جنایت و سرکوب به‌گردن خود قربانی، به یک رویکرد ثابت فرهنگ و ایدئولوژی حاکم، تبدیل شده است.
در چنین شرائطی، به یاد داریم که آقای کوربت با چه شجاعتی با این کارزار شنیع در‌افتاد و چگونه دسیسه‌های وزارت اطلاعات و مزدورانش را افشا کرد.
و به‌یاد داریم روزی را که با صدای بلند گفت ممنوعیت مجاهدین در انگلستان بر اساس یک دروغ بزرگ است.
بنابراین، ما همیشه به او افتخار می‌کنیم که در ظلمات نامردمی‌ها گوهر بی‌همتای انسانیت را درخشان کرد.
راستی که او وجدان‌ والای مردم و نمایندگان‌ مردم انگلستان بود.
بی‌شک او در رزم و پایداری مجاهدین و درکوشش همه یاران و حامیان‌ آنها در سراسر جهان زنده است.
و بی‌شک یارانش، چه در انگلستان چه در سایر نقاط جهان، جای او را پرخواهند کرد.
مجاهدان آزادی در اشرف، چنان که در مراسم یادبود این رادمرد بزرگ تأکید کردند، در رزم‌شان برای آزادی، یاد او را پیوسته گرامی خواهند داشت.
فشارها، حمله‌ها و دسیسه‌های رژیم و دست‌نشاندگان‌ عراقی‌اش نخواهد توانست، مجاهدین و مقاومت ایران را از مبارزه برای آزادی بازدارد.
اگرچه رفتن تعدادی از ساکنان‌ اشرف به لیبرتی، با شرایط فوق‌العاده بد و شبه‌زندان…، مایه تأسف و نگرانی و عصبانیت همه شما و همه آزادیخواهان شده و در حالی‌که متاسفانه هیچ‌یک از قولهایی که به ساکنان‌ اشرف در مورد نحوه جابه‌جایی و شرائط کمپ جدید داده شده بود عمل نشده است، برعکس، زندان‌سازی این کمپ در حداکثر ممکن، به‌اجرا درآمده است.
ما خواستار فراهم شدن‌ اطمینان‌های حداقل، و در رأس آن، خروج قوای مسلح از محدوده داخلی کمپ، هستیم. در محدوده کوچک این کمپ و در محوطه خصوصی و محل استراحت ساکنان، چرا روزانه ۴۰الی ۶۰بار گشتی‌های نظامی مجهز به تیربار تردد می‌کنند؟
از ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ملل متحد، مصرانه می‌خواهم که با حمایت فعال از مینیم‌ اطمینان‌ها به خاتمه این بحران کمک کنند و روندی را که به یک فاجعه انسانی منجر می‌شود، متوقف سازند.
مطمئنم که این همبستگی جهانی که از جمله رابین یکی از مظاهر و پیشتازان‌ آن بود، میتواند به نتیجه برسد .
دوستان‌ رابین و همه ما آنرا دنبال میکنیم و قطعاً اشرفیها، سرفراز و پایدار و ایران آزاد خواهد شد.
از همه شما متشکرم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]