• صفحه اول / Maryam Rajavi- Commemoration of Martyrs of 29 October at camp Liberty -1 November 2015
آبان-۱۰ ۱۳۹۴

Maryam Rajavi- Commemoration of Martyrs of 29 October at camp Liberty -1 November 2015

روز يكشنبه ۱۰ آبان مراسمي در دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در اورسوراواز فرانسه براي گراميداشت شهداي حمله موشكي ۷ آبان به كمپ ليبرتي برگزارشد. شهروندان فرانسوی و همچنين ايرانيان آزاده و منتخبين فرانسوي و ساير كشورها در اين گردهمايي شركت كردند.

Sunday Nov 1, a ceremony was held at CNRI bureau at Auvers-sur-Oise, France to commemorate martyrs of the brutal missile attack on camp Liberty on Oct 29, French citizens as well as freedom lover Iranians and elected representatives of France and other countries participated at this gathering.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]