• صفحه اول / Maryam Rajavi, Conference at the French National Assembly, 27-10-2015
آبان-۰۶ ۱۳۹۴

Maryam Rajavi, Conference at the French National Assembly, 27-10-2015

Maryam Rajavi, Conference at the French National Assembly, Regime change and democracy in Iran, key to crisis in the Middle East and conquest of extremism, 27-10-2015

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]