• صفحه اول / کنفرانس در سنای ایتالیا با حضور سناتورها و شخصیت‌های ایتالیایی- ۱۶آذر ۱۴۰۱
آذر-۱۶ ۱۴۰۱

کنفرانس در سنای ایتالیا با حضور سناتورها و شخصیت‌های ایتالیایی- ۱۶آذر ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]