• صفحه اول / کنفرانس در پارلمان کانادا- « قیام سراسری مردم ایران برای یک جمهوری دموكراتیک و علیه رژیم زن‌ستیز»- ۱ آذر ۱۴۰۱
آذر-۰۴ ۱۴۰۱

کنفرانس در پارلمان کانادا- « قیام سراسری مردم ایران برای یک جمهوری دموكراتیک و علیه رژیم زن‌ستیز»- ۱ آذر ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]