• صفحه اول / کنفرانس در پارلمان نروژ: قیام برای آزادی و دموکراسی- ۲۲بهمن ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]