اسفند-۱۸ ۱۴۰۱

پیام به کنفرانس حمایت اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا از قطعنامه ۱۰۰

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام به کنفرانس حمایت اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا از قطعنامه ۱۰۰

برای یک جمهوری دموکراتیک، براساس جدایی دین از دولت و غیراتمی در ایران

اعضای محترم مجلس نمایندگان آمریکا، میهمانان گرامی!
می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و از آقایان تام مک کلینتاک و براد شرمن، نمایندگان کنگره برای نقش رهبری کننده در قطعنامه دو حزبی ۱۰۰قدردانی کنم.
مایلم هم‌چنین از اعضای اکثریت مجلس در کنار مردم ایران برای ارائه یک سیاست صحیح در مورد ایران ایستادند تشکر کنم. شما سمت درست تاریخ را نشان دادید.
از زمانی که شما این قطعنامه را از یک ماه پیش ارائه کردید، رژیم ایران تحت پوشش‌های مختلف نهایت خشم خود را نشان داده و به لفاظی‌های گسترده علیه اعضای کنگره آمریکا متوسل شده است.

اما حمایت اکثریت مجلس نمایندگان از این قطعنامه، در واقع پاسخ قاطع مجلس نمایندگان آمریکا به رژیم ایران و کارزار اطلاعات غلط برای ممانعت از حمایت شما از قیام مردم و مقاومت ایران است. این نشان می‌دهد که اعضای کنگره، تنها حمایت خود را از مردم ایران که برای یک جمهوری دموکراتیک و آزاد بر اساس جدایی دین و دولت مبارزه می‌کنند، افزایش خواهند داد.
با گذشت نزدیک به شش ماه از آغاز قیام در ایران، جهان شاهد بوده است که با وجود کشتار و زندان، رژیم نه می‌خواهد و نه می‌تواند راه حلی بیابد.
در عوض، آخوندها فقط یک راه می‌شناسند و آن شکنجه و اعدام و سرکوب بیشتر است.
از آغاز قیام در شهریور ماه ۱۴۰۱، ارزش پول ایران به کمتر از نصف کاهش یافته است. افزایش سرکوب، همراه با سیاست‌های اقتصادی فاجعه بار و فساد رژیم، تنها شکاف بین مردم ایران و حکومت دینی حاکم را عمیق‌تر کرده است.

مردم ایران علیه هر نوع دیکتاتوری

ادامه سیاست نرمش و تعلل غرب، به‌ویژه در شش ماه گذشته، به رژیم ایران این امکان را داده که از پاسخگویی در مورد جنایات خود فرار کند.
به‌رغم سرکوب وحشیانه در داخل ایران، کانون‌های شورشی بی‌وقفه روزانه تلاش می‌کنند، زیرا تغییر تنها در نتیجه مبارزه مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آن‌ها علیه سپاه و نیروهای سرکوبگر در خیابان‌های ایران به وجود خواهد آمد.
مردم ایران در شش ماه گذشته نشان داده‌اند که هر شکلی از دیکتاتوری، چه دیکتاتوری شاه و چه دیکتاتوری مذهبی آخوندها، را رد می‌کنند و حاضرند بهای آزادی را بپردازند. قطعاً، ایران آزاد خواهد شد.

در پایان به‌مناسبت روز جهانی زن، می‌خواهم به همه کسانی که برای آزادی و برابری قیام می‌کنند و همه کسانی که برای رفع تبعیض ناعادلانه علیه زنان تلاش می‌کنند تبریک بگویم.
در این روز ما به زنان ایرانی که منادی تغییر هستند، افتخار می‌کنیم. این زنان شجاع با تکیه بر چندین دهه فداکاری قهرمانانه زنان در مقاومت ایران به‌دنبال آزادی همه ملت ایران هستند.
من بار دیگر از همه اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب، به‌خاطر ایستادن در سمت درست تاریخ با حمایت از آرمان عادلانه آزادی و دموکراسی در ایران تشکر می‌کنم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]