• صفحه اول / سخنرانی در اجلاسی در پارلمان ایتالیا- حمایت اكثريت اعضای سنای ایتالیا از قيام و مقاومت ایران– ۲۳فروردین ۱۴۰۲
فروردین-۲۵ ۱۴۰۲

سخنرانی در اجلاسی در پارلمان ایتالیا- حمایت اكثريت اعضای سنای ایتالیا از قيام و مقاومت ایران– ۲۳فروردین ۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]