• صفحه اول / به‌مناسبت ماه مبارک رمضان- کنفرانس همبستگی عربی- اسلامی با مردم و مقاومت ایران – ۲۵فروردین ۱۴۰۰
فروردین-۲۶ ۱۴۰۰

به‌مناسبت ماه مبارک رمضان- کنفرانس همبستگی عربی- اسلامی با مردم و مقاومت ایران – ۲۵فروردین ۱۴۰۰

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]