• صفحه اول / به‌مناسبت ماه مبارک رمضان- کنفرانس همبستگی عربی- اسلامی با مردم و مقاومت ایران – ۲۵فروردین ۱۴۰۰
فروردین-۲۵ ۱۴۰۰

به‌مناسبت ماه مبارک رمضان- کنفرانس همبستگی عربی- اسلامی با مردم و مقاومت ایران – ۲۵فروردین ۱۴۰۰

آخرین توییت‌ها

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]