• صفحه اول / کنفرانس در مجلس ملی فرانسه سخنرانی مریم رجوی – ۲ اسفند ۱۳۹۷

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]