• صفحه اول / پیام مریم رجوی به کنفرانس اقدامات بين المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل عام زندانيان سياسی در سال۶۷- پارلمان بریتانیا- ۲۷تیر۱۳۹۶
تیر-۲۷ ۱۳۹۶

پیام مریم رجوی به کنفرانس اقدامات بين المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل عام زندانيان سياسی در سال۶۷- پارلمان بریتانیا- ۲۷تیر۱۳۹۶

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]