• صفحه اول / Maryam Rajavi –conference on the occasion of International Women’s Day-Paris- March 1, 2014
اسفند-۱۳ ۱۳۹۲

Maryam Rajavi –conference on the occasion of International Women’s Day-Paris- March 1, 2014

Maryam Rajavi –International Women’s Day conference in Paris- 1 March 2014
Participants in the International Women’s Day conference warned about the role of the Iranian regime in the expansion of Islamic fundamentalism in region and the world. Youths and women associations converged in Paris from US and Europe and women’s rights activists from five continents.
روز شنبه اول مارس شركت كنندگان در يك كنفرانس بين المللي در پاريس به مناسبت روز جهاني زن، نسبت به نقش رژيم ايران در گسترش بنيادگرايي اسلامي در سراسر منطقه و جهان هشدار دادند.
اين كنفرانس با حضور خانم مريم رجوي و شمار بالايي از شخصيتهاي برجسته سياسي، اجتماعي، هنري و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از 5قاره جهان و هياتهاي نمايندگي از سوي دهها انجمن و سازمان زنان ايراني از سراسر اروپا و آمريكا برگزار شد.

On Saturday, March 1, participants in an international conference in Paris on the occasion of the International Women’s Day warned of the role of the Iranian regime in spreading the Islamic fundamentalism throughout the region and the globe.
The conference was held at the presence of Mrs. Maryam Rajavi and a great number of prominent political and social figures and artists, as well as human rights and women’s rights activists from five continents and delegations representing dozens of Iranian women’s associations and organizations throughout Europe and the United States

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]