• صفحه اول / مریم رجوی: جنايات رژيم تلاش مردم ما برای نيل به آزادی را متوقف نخواهد کرد-۱۶شهریور ۱۴۰۲
شهریور-۱۸ ۱۴۰۲

مریم رجوی: جنايات رژيم تلاش مردم ما برای نيل به آزادی را متوقف نخواهد کرد-۱۶شهریور ۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]