• صفحه اول / مریم رجوی در کنفرانس آنلاین (ضرورت سیاست قاطع علیه تروریسم آخوندی) – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
اردیبهشت-۲۱ ۱۴۰۱

مریم رجوی در کنفرانس آنلاین (ضرورت سیاست قاطع علیه تروریسم آخوندی) – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]