• صفحه اول / Maryam Rajavi-Confernece 24 Sept-termination of prosecution of Iranian Resistance in France
مهر-۰۴ ۱۳۹۳

Maryam Rajavi-Confernece 24 Sept-termination of prosecution of Iranian Resistance in France

روز چهار شنبه2 مهر(24سپتامبر2014)، در يك كنفرانس بزرگ در پاريس كه به مناسبت لغو پرونده قضايي عليه مقاومت ايران در فرانسه برگزار شد، مريم رجوي، فروپاشيدن اين پرونده را پيروزي عدالت و مقاومت و شكست كارزار شيطان‌سازي و موفقيتي براي تمام بشريت به ستوه آمده از استبداد و بنيادگرايي خواند. تعدادي از قربانيان ، شهود و كساني كه به نوعي تحت تأثير بي عدالتي ناشي از اين معاملات پشت پرده قرار گرفتند نيز در اين كنفرانس به سخنراني پرداختند.

Maryam Rajavi- The case of the judicial proceedings of June 17 has collapsed – 24 September 2014
A major conference in Paris focused attention on termination of prosecution of the Iranian Resistance in France on September 24, 2014. Maryam Rajavi said the collapse of this case indicates the victory of justice and resistance and failure of the demonization campaign. It is a success for the humanity that is fed up with the godfather of terrorism and fundamentalism. A number of victims, witnesses and people who had in some way been affected by this case also addressed this conference.
 

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]