• صفحه اول / سومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد – کنفرانس دادخواهی- ۱۲ تیر ۱۴۰۲
تیر-۱۳ ۱۴۰۲

سومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد – کنفرانس دادخواهی- ۱۲ تیر ۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]