مرداد-۲۶ ۱۴۰۰

تسلیت به مناسبت درگذشت مادر مجاهد عزت نوری

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تسلیت به مناسبت درگذشت مادر مجاهد عزت نوری

من نخواهم رفت بیرون، هرگز از میدان عشق

این قطعه شعر سروده مادر مجاهد عزت نوری (مادر خادمی) و شرح شور و ایمان او به عنوان نمونه‌یی از مادران شورشگر و صبور ایران زمین است. که متاسفانه از خبر درگذشت وی در تهران مطلع شدم.
مادری که از دوران اسارت فرزندش در زندان‌های شاه به جمع مادران مجاهد پیشتاز پیوست و در دوران سیاه استبداد دینی با شور مضاعف به پیکار آزادی ادامه داد و به‌رغم داغ و فراق و آزار و فشار دشمن ضدبشری دست از مبارزه با رژیم آخوندی برنداشت.
مجاهد والامقام حمید خادمی فرزند برومند این مادر بزرگوار و همسر او مجاهد قهرمان فرشته ازهدی در شمار قهرمانان حماسه درخشان۱۲اردیبهشت۱۳۶۱هستند که سراسر تهران را لرزاند و در ظلمات خمینی و خامنه‌ای فراراه مبارزات مردم ایران برای آزادی می‌درخشد.
پس از آن حماسه ماندگار و شهادت حمید، رژیم و مزدوران اطلاعاتش با آزار و زندانی کردن مادر در نوبت‌های مختلف به‌خصوص بعد از سفرش به اشرف سعی داشتند مادر را با تهدید و فشار، تسلیم خواسته‌های خود کنند اما او کوتاه نیامد و تا آخرین لحظه حیات دل در گرو آزادی ایران داشت و با همین شور و شیدایی برای مجاهدین و مسعود سروده بود:
دلبر ما را کمک بنما که آید از سفر از قدومش شاد گردان ای خدای کار ساز
با جمالش روی ما گردد مثال گل دگر دادخواه دادگر آید بسازد سرفراز
درگذشت این مادر بزرگوار را به مادران شهیدان و تمامی بستگان و به‌ویژه نوه مجاهدش ناصر خادمی در اشرف۳ تسلیت می‌گویم و هم‌زمان با ایام عاشورای حسینی، از خداوند می‌خواهم مادر عزیزمان را با زینب کبری که شاخص و روشنای راه او بود، محشور کند.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]