دی-۲۸ ۱۳۹۱

پیام تسلیت به‌مناسبت درگذشت لرد تارسم کینگ

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام تسلیت به‌مناسبت درگذشت لرد تارسم کینگ

فضیلت‌های انسانی و اخلاقی لرد تارسم کینگ، شعله‌یی است که هرگز خاموشی نخواهد پذیرفت

مریم رجوی، درگذشت نابهنگام لرد کینگ را به مردم و پارلمان انگلستان، گروه پارلمانی بریتانیایی ایران آزاد و به‌ویژه همسر او خانم مهیندر سون راج تسلیت گفت و افزود: با فقدان او جامعه بریتانیا صدای راستین دمکراسی و مردم ایران و فرزندان مجاهدشان در اشرف و لیبرتی یک حامی بزرگ را از دست دادند.
سخنان او را از یاد نمی‌بریم که میگفت «در درازمدت این به سود همه است که مردم برای آزادی و آن‌چه حق آن‌هاست قیام کنند. دیکتاتورها یکی پس از دیگری خواهند رفت و نسل‌هایی که برای آزادی جنگیدهاند، بر سر کار خواهند آمد».

درحقیقت تارسم کینگ با درآمیختن سیاست با شرف و فروتنی و عدالت جویی بهترین ارزش‌های فرهنگ اروپا و فرهنگ هند را نمایندگی میکرد.
کوشش او که در زمره ۳۵پارلمانتر شریف بریتانیا دولت این کشور را بر سر نام‌گذاری ظالمانه مجاهدین به چالش کشیدند و حمایت بی‌وقفه او از مجاهدان اشرف، نام نیکاش را برای همیشه در تاریخ آزادی مردم ایران به‌ثبت رسانده است.
تردیدی نیست که منتخبان مردم انگلستان و همه کسانی که در اروپا سیاست به بنبست رسیده مماشات را طرد کرده از آزادی و دمکراسی برای ایران دفاع می‌کنند، جای او را پر خواهند کرد. فضیلت‌های انسانی و اخلاقی او شعلهیی است که هرگز خاموشی نخواهد پذیرفت.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]