آذر-۱۸ ۱۳۹۱

پیام تسلیت به‌مناسبت درگذشت خانم پردیس ملیحی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام تسلیت به‌مناسبت درگذشت خانم پردیس ملیحی

مریم رجوی با درود به روان خانم پردیس ملیحی او را یك اشرف نشان صدیق توصیف كرد كه در یك دهه گذشته در همه مصاف‌ها و پیكارهای نفسگیر در دفاع از اشرف و سازمان مجاهدین خلق ایران و در كارزار حذف بر چسب تروریستی با روی گشاده در صف مقدم ایستاده بود و درآمد شغل آموزگاری‌اش را نیز به تأمین مالی جنبش مقاومت اختصاص می‌داد و تا آخرین ساعت حیات، قلبش در سودای آزادی مردم ایران میتپید.

مریم رجوی درگذشت پردیس را به خانواده و عزیزان و دوستان و همرزمانش تسلیت گفت و برایشان آرزوی شكیبایی و صبر نمود و خطاب به هواداران و حامیان مقاومت به‌ویژه در آمریكا گفت: اگرچه فقدان پردیس عزیز بسیار دردناك است اما سوگ از دست دادن وی را باید با شعلهور نگه داشتن ارزش‌ها و آرمانی كه او برایش مبارزه می‌كرد، جبران كرد و شما باید با مسئولیت‌پذیری هر چه بیش‌تر در مسیر سرنگونی آخوندهای دجال، جای او را را به ا‌ضعاف پر كنید. او از میان ما نرفته است و یاد و خاطره او در هر كارزاری همراه شماست.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]