فروردین-۱۳ ۱۳۹۲

كنفرانس در سنای بلژیك

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

كنفرانس در سنای بلژیك

این مقاومت برای برقراری آزادی و دموكراسی در ایران، برای یك جمهوری بر اساس جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، لغو حكم اعدام و برای یك ایران غیر اتمی مبارزه می‌كند. ما در برابر یك فاشیسم دینی ایستاده‌ایم كه در حادترین و خطرناك‌ترین چالش‌های سیاسی جهان امروز نقش محوری دارد. از جمله در هدایت قتل‌عام‌ها در سوریه، سلطه بر عراق و هدایت تروریسم و كشتار در این كشور، و تلاش برای دستیابی به بمب اتمی.
شش روز پیش رهبر ملایان، صریحاً از با خاك یكسان كردن تلآویو و حیفا سخن گفت. امروز برای چهل ویكمین بار آن‌ها با گروه كشورهای ۱+۵ بر سر برنامه اتمی خود به مذاكره نشستهاند. اما هدفی ندارند جز زمان خریدن برای رسیدن به بمب.
چرا ملاها به جنگ افروزی نیاز دارند؟ زیرا رژیمشان در برابر جامعه‌یی كه عمیقاً خواهان تغییر است، به بنبست رسیده است. بزرگ‌ترین جنبش آزادیخواه جهان امروز كه تاكنون ۱۲۰ هزار تن از اعضایش در این مبارزه جان باخته‌اند، برای تغییر در ایران به پاخاسته است. ملاها در برابر خواستهای مردم ایران به‌ویژه زنان وجوانان پاسخی ندارند، جز اعدام‌های روزانه كه در یك سال گذشته به بیش از ۶۰۰ مورد رسیده است.

تعارض میان جامعه ایران و رژیم حاكم باعث بروز شكاف‌های بزرگ در رأس حاكمیت شده است. در آستانه نمایش انتخابات ریاست جمهوری، این شكاف‌ها بحرانی به‌وجود آورده كه در سه دهه گذشته بی‌سابقه است. ملاها به مدت ۱۵ سال جنبش مقاومت را در لیست گروه‌های تروریستی در آمریكا و انگلستان واتحادیه اروپا قرار دادند. سیاست مماشات دولت‌های غرب با فاشیسم دینی، بیش از هر چیز در همین لیستگذاری‌ها بود.
جنبش مقاومت با یك مبارزه وسیع سیاسی و حقوقی توانست این لیستگذاری‌ها را لغو كند. پس از آن، ملاها تلاش خود را برای نابودی این مقاومت چند برابر كردهاند. زیرا می‌دانند در شرایط متزلزل رژیمشان، نیرویی كه قادر است پتانسیل عظیم جامعه ایران برای تغییر را هدایت كند، همین مقاومت است.
در قیام‌های سال۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ملاها بارها اعتراف كردند كه اعضا و هواداران مقاومت در سازمان دادن هسته‌های قیام، نقش عمده داشتهاند. در این مقاومت، زنان در همه سطوح رهبری كننده مشاركت فعال دارند. به این دلیل، این مقاومت پاسخ زن‌ستیزی ملاهاست و الهام بخش زنان و جوانان ایران. نیروی محوری مقاومت، مجاهدین، به یك اسلام دموكراتیك و بردبار معتقد است. این جنبش آنتی تز ایدئولوژی بنیادگرایی است و توانسته است ملاها را از نظر اجتماعی و فكری و فرهنگی شكست دهد.
بنا به این دلایل، در استراتژی ملاها، از بین بردن مقاومت یك عنصر كانونی است. در ۹ فوریه، آن‌ها كمپ لیبرتی محل استقرار ۳۱۰۰ تن از اعضای مقاومت را موشكباران كردند؛ در نتیجه ۸ نفر كشته شدند. این عكس این افراد است كه جانشان را از دست دادند. بیش از ۱۰۰ نفر هم مجروح شدند. این سومین اقدام ملاها برای قتل عام اعضای مقاومت ایران است.
سال گذشته ملاها به كمك دولت دست نشانده خود در عراق، یك بیخانمانسازی اجباری را به اعضای مقاومت تحمیل كردند و آن‌ها را از اشرف به زندان لیبرتی منتقل كردند. اشرف كه به مدت ۲۶ سال توسط اعضای مقاومت ساخته شده بود، از امنیت نسبی برخوردار است.
در این بی‌خانمانسازی اجباری، متأسفانه دولت آمریكا و اتحادیه اروپا همراهی كردند. آن‌ها به تأمین امنیت اعضای مقاومت و انتقال سریع آن‌ها به خارج عراق متعهد شدند. اما پس از گذشت یك سال نه از انتقال به كشور ثالث خبری است نه از امنیت. در واقع اعضای مقاومت به یك قتلگاه فرستاده شدهاند و اكنون كمپ لیبرتی در معرض حمله ملاهاست.
این نیاز رژیم به از بین بردن اعضای مقاومت، به خاطر تشدید بحران درونیش و روند سرنگونی مهم‌ترین متحدش یعنی حكومت سوریه است. در چنین وضعیتی دولت عراق مانع آن می‌شود كه مجاهدان لیبرتی از حداقل تجهیزات حفاظتی برخوردار شوند. به همین دلیل برای امنیت هزاران مخالف ایرانی، یك راه حل سریع ضروری است كه شامل همه آنها شود.
باقی ماندن آنها در كمپ كنونی، فقط به معنی پذیرش یك قتل عام دیگر است. راه حلی جز خارج ساختن آنها وجود ندارد. آن‌ها یا باید موقتا به آمریكا یا اروپا منتقل شوند تا از آنجا به كشورهای ثالث بروند. یا باید به اشرف بازگردند و انتقالشان از آن محل دنبال شود.
خواست ما تضمین امنیت آن‌هاست. اما تلاش‌ها برای جلوگیری از یك قتل عام با موانعی مواجه است. یك مانع فشارهای ملاها است كه می‌خواهند اعضای مقاومت به‌عنوان سادهترین هدف برای كشتار در همین زندان باقی بمانند. مانع دیگر نقش شرم آور نماینده ویژه دبیركل در عراق است كه متأسفانه به نفع دولت عراق عمل میكند.
ما از اتحادیه اروپا و ایالات متحده می‌خواهیم كه به قول‌های خود در جریان جابجایی اجباری ساكنان به زندان لیبرتی برای تأمین امنیت آن‌ها عمل كنند. از آن‌ها می‌خواهیم از بازگشت ساكنان لیبرتی به اشرف یا انتقال دستجمعی و سریعشان به كشور ثالث حمایت كنند. من به‌خصوص از دولت بلژیك انتظار دارم كه مبتكر این تلاش انسانی در اتحادیه اروپا باشد و از منتخبان مردم بلژیك استمداد می‌كنم كه برای نجات جان هزاران مخالف ایرانی، مشوق دولت خود در این راستا باشند.
سخنانم را با تقدیر از نمایندگان سنای بلژیك، به‌خاطر امضای بیانیه‌یی در حمایت از مقاومت ایران، به‌پایان‌ می‌برم. این ابتكاری است كه ضرورت حمایت از این مقاومت برای مقابله با مهم‌ترین تهدید جهان امروز، یعنی فاشیسم دینی حاكم بر ایران، را مورد تأكید قرار می‌دهد.
از همه شما سپاسگزارم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]