تیر-۰۳ ۱۳۹۶

عید سعید فطر مبارک باد

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

عید سعید فطر مبارک باد

عید فطر جشن به فعلیت رسیدن توانایی فرزند انسان در غلبه بر جبرهای طبیعی است و نشانه آن است كه جامعه بشری قدرت چیره شدن بر موانع را داراست و می‌تواند آن‌ها از سر راه پیشرفت و تكامل و تحقق آزادی بردارد.
با آرزوی آن كه دوران سیاه حاكمیت آخوندها در ایران و به تبع آن دوران کشتار و خونریزی و تفرقه در تمام خاورمیانه و جهان اسلام خاتمه یابد و فطر آزادی و رهایی مردم ایران و تمام مسلمانان جهان فرا برسد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]