فروردین-۲۳ ۱۴۰۰

خانم مریم رجوی از نامگذاری و تحریم سرکردگان جنایتکار رژیم استقبال کرد

Catégories // آخرین خبرها // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

خانم مریم رجوی از نامگذاری و تحریم سرکردگان جنایتکار رژیم استقبال کرد

تاکید برضرورت لیست گذاری تمامیت سپاه و اطلاعات آخوندها و محاکمه و اخراج مزدوران آن‌ها

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، از نام گذاری و تحریم ۸تن از سرکردگان سپاه پاسداران و بسیج ضد مردمی و نیروی سرکوبگر انتظامی و کسانی‌که فرمان شلیک به معترضان را در قیام آبان ۱۳۹۸ صادر کرده‌اند، از سوی اتحادیه اروپا استقبال نمود و گفت مقاومت ایران پیوسته تاکید کرده است قاطعیت تنها زبان قابل فهم برای آخوندهای حاکم بر ایران است. او بار دیگر برضرورت لیست گذاری تمامیت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران و محاکمه و اخراج عوامل و مزدوران آن‌ها و ابطال تابعیت و پناهندگی احتمالی این مزدوران در اروپا تأکید کرد. بر حسب همه تجارب ۴۰ ساله آن‌ها پناهندگان سیاسی یا شهروندان عادی نیستند بلکه کاربران و جاسوس‌ها و تروریست‌های نیروی قدس و اطلاعات آخوندها هستند. شایان یادآوری است که فرمان سرکوب خونین قیام آبان ۱۳۹۸ و کشتار دست کم ۱۵۰۰ تن از معترضان مستقیما از سوی خامنه‌ای ولی فقیه رژیم آخوندی صادر شده بود.

اتحادیه اروپا امروز، پاسدار سرلشکر حسین سلامی سرکرده سپاه پاسداران، پاسدار سرتیپ حسین اشتری سرکرده نیروی انتظامی، پاسدار سرتیپ غلامرضا سلیمانی سرکرده بسیج مستضعفان، پاسدار سرتیپ محمد پاکپور سرکرده نیروی زمینی سپاه پاسداران، پاسدار سرتیپ حسن کرمی سرکرده یکان‌های ویژه نیروی انتظامی، غلامرضا ضیایی رئیس سابق زندان اوین، پاسدار سرتیپ حسن شهسوار سرکرده سپاه خوزستان و لیلا واثقی فرماندار شهر قدس در استان تهران را که فرمان شلیک به معترضان در قیام آبان ۱۳۹۸ داده‌اند را به لیست تروریستی و تحریم‌های خود اضافه نمود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ فروردین ۱۴۰۰ (۱۲ آوریل ۲۰۲۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]