اردیبهشت-۰۶ ۱۳۸۷

پارلمان اروپا – استراسبورگ -اردیبهشت ۱۳۸۷

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

پارلمان اروپا – استراسبورگ -اردیبهشت ۱۳۸۷

مریم رجوی در استراسبورگ در سمینار«روابط اتحادیه اروپا و ایران- چشم انداز یک تغییر دموکراتیک» 

پارلمانترهای فرانسوی واروپایی خواستار به‌رسمیت شناختن مقاومت ایران شدند.

روز پنجشنبه ۵اردیبهشت۸۷ رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در سمیناری که با عنوان «روابط اتحادیه اروپا و ایران ـ چشم‌انداز یک تغییر دموکراتیک» در محل مؤسسه پارلمانی اروپایی در استراسبورگ، برگزار گردید، سخنرانی کرد.

در این سمینار که به ریاست ادرین زلر رئیس شورای منطقه آلزاس فرانسه، و به‌دعوت مشترک «کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک» و «گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد درپارلمان اروپا» برگزار شد، دکتر آلخو ویدال کوآدراس، نایب‌رئیس پارلمان اروپا؛ لرد اسلین، قاضی سابق دیوان عدالت اروپا؛ آلن ویوین، وزیر مشاور سابق دولت فرانسه درامورخارجی؛ احمد غزالی، نخست‌وزیر سابق الجزایر؛ ژان فیلیپ مورر، نماینده مجلس ملی فرانسه؛ استروان استیونسون، نایب‌رئیس گروه احزاب مردم و دموکرات‌ مسیحی درپارلمان اروپا؛ پائولو کاساکا، نماینده سوسیالیست پارلمان اروپا از پرتغال و رئیس مشترک کمیته دوستان ایران آزاد؛ پروفسور ویتاتاس لندز برگیس، رئیس‌جمهور سابق لیتوانی و نماینده پارلمان اروپا؛ تونه کلام، رئیس هیأت استونی در پارلمان اروپا؛ موگنز کامره، نایب‌رئیس گروه اتحاد اروپا برای ملت‌ها در پارلمان اروپا؛ یان زهرا دیل، رئیس هیأت جمهوری چک در پارلمان اروپا؛ پیانورا کائوپی، رئیس هیأت فنلاند در گروه احزاب مردم و دموکرات مسیحی در پارلمان اروپا؛ دکتر یانوش اونسکویچ، نایب‌رئیس کمیسیون خارجی پارلمان اروپا از گروه لیبرال از لهستان؛ ادیت بائر، عضو کمیسیون زنان پارلمان اروپا از اسلواکی و شماری دیگر از نمایندگان پارلمان اروپا و نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه شرکت داشتند و سخنانی ایراد کردند.

آقای فرانسوا کلکومبه قاضی سابق و نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه ریاست بخش پایانی این جلسه را پس از آقای زلر به‌عهده گرفت.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]