• صفحه اول / مریم رجوی در نمایشگاه ۱۲۰سال مبارزه مردم ایران برای آزادی- ۲۱تیر۱۳۹۸
مرداد-۰۳ ۱۳۹۸

مریم رجوی در نمایشگاه ۱۲۰سال مبارزه مردم ایران برای آزادی- ۲۱تیر۱۳۹۸

مريم رجوي في معرض «120 عامًا من النضال من أجل الحرية» – 12يوليو2019

Maryam Rajavi at the exhibition of the Iranian people’s 120 years of struggle for freedom- July 12, 2019

Maryam Radjavi à l’exposition des 120 années de lutte du peuple iranien pour la liberté- 12 juillet 2019

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]