• صفحه اول / مریم رجوی در اجلاس جهانی ایران آزاد- آلترناتيو دمكراتيک بسوی پيروزی – ۱۹تیر۱۴۰۰
تیر-۱۹ ۱۴۰۰

مریم رجوی در اجلاس جهانی ایران آزاد- آلترناتيو دمكراتيک بسوی پيروزی – ۱۹تیر۱۴۰۰

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]