• صفحه اول / مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایران آزاد در اشرف۳ – ۲۷تیر۱۳۹۹
تیر-۲۷ ۱۳۹۹

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایران آزاد در اشرف۳ – ۲۷تیر۱۳۹۹

مريم رجوي في المؤتمر العالمي من أجل إيران حرة في أشرف الثالث – 17 يوليو 2020

Maryam Rajavi at the Free Iran Global Summit at Ashraf 3- July 17, 2020

Maryam Radjavi au grand rassemblement pour un Iran libre à Achraf 3- 17 juillet 2020

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]